Борба с епидемията, ние сме в действие! - Loye Shares

2020/06/01


От началото на националната война за предотвратяване и контрол на епидемиите „нова коронавирусна пневмония“ много експерти и предприятия от нашата асоциация последователно отменят пролетния празник, активно инвестират в спечелването на войната за предотвратяване и контрол на епидемиите и играят изцяло ролята на техническа поддръжка и материали сигурност. Силна мисия на индустрията.На 9 март Heyuan Loye Intelligent Technology Co., Ltd, дъщерно дружество на Loye Co., Ltd., отново дари епидемични материали на стойност 45450,00 юана на Heyuan New Coronavirus Pneumonia Epidemic Prevention Prevention andControl Command Office.Ако едната страна е затруднена, Китай, Съединените щати и Германия ще стоплят сърцата на хората. Всяко парче защитни материали олицетворява добронамереността и любовта на всички, което показва, че Loye Industry поддържа чувството за отговорност за обществото, засилва местната превенция и контрол и защитава безопасността на обществото. Напълно изпълнете работата по превенция и контрол на епидемиите, борете се с тепидемията колкото е възможно повече и придружавайте физическото и психическото здраве на всеки в обществото!